سمینار آموزه‌های نو برای بازاریابی و فروش در دوران بحران اقتصادی

کرونا، بحران اخیر جهان است که به طرز چشمگیری فراگیر شد و تقریبا تمام کشورهای دنیا و در نتیجه اقتصاد جهانی را درگیر کرد. اما آیا آثار آن بر تمام کاروکسب‌ها یکسان بود؟
قطعا خیر. بسیاری از کسب و کارها با دیدگاه‌های سنتی، مشتریان خود را از دست دادند و رو به افول و ورشکستگی رفتند. اما کسب وکارهای فرصت یاب، با خلاقیت و استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی و فروش، علاوه بر حفظ خود، درآمد و سودشان را افزایش داده اند. در روز پنجشنبه 12تیرماه به بررسی این گونه کسب و کارها خواهیم پرداخت و آموزه‌های نوین بازاریابی و فروش برای حفظ و توسعه کسب و کارها در بحران‌های اقتصادی را بررسی می‌نماییم.
معلم بازاریابی؛ آقای دکتر درگی، که مشاور اقتصادی برندهای برتر ایران (نظیر میهن، کاله، هاکویپان، استیل البرز، هواپیمایی ماهان و …) هستند و تجربه گذر موفق از بحران‌های اقتصادی با شرکت‌های مختلف را داشته اند، در این سمینار، تجربیات و آموزه‌های نوین بازاریابی و فروش را با شما در میان خواهند گذاشت.

Dr.Dargi