در اولین روز سال 2021 با حضور در این سمینار توان کسب و کار خود را افزایش دهید.

سخنرانان:

دکتر حامد کاظمی

با موضوع: خستگی تصمیم مدیران

دکتر نیما کیمیایی

با موضوع: هنر جنگ (ارتباطات یکپارچه بازاریابی)

دکتر مهدی کنعانی

با موضوع: تحلیل اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری ایران

آقای پیام بهرام پور

با موضوع: مهارت های ارتباطی مدیران

آقای احمد کلاته

تحول کسب و کار با فروش آنلاین