آشنایی با اصول مدیریت استراتژیک

دوره کاربردی- مهارتی

سرفصل های دوره:

• دلیل تغییر و تحول در سازمان ها

• سیر تحول مفهوم برنامه ریزی و تاریخچه استراتژی

• نگاهی به موقعیت های استراتژیک در سازمان ها و شرکت ها

• مفاهیم استراتژی و مدیریت استراتژیک

• اصول و سطوح مدیریت استراتژیک در سازمان ها و شرکت ها

• انواع استراتژی

• کلیات مراحل برنامه ریزی استراتژیک

• ابزارهای تحلیل استراتژیک در بازارهای رقابتی

• آشنایی با نقشه استراتژی در سازمان های تولیدی و خدماتی

• آشنایی با مفهوم BSC در سازمان های تولیدی و خدماتی

هدف از برگزاری دوره:

آشنایی مدیران صنعت با مباحث مدیریت استراتژیک به منظور برنامه ریزی جهت برتری در رقابت از طریق تولید محصول با هزینه مناسب­تر نسبت به رقبا و افزایش درآمد و سود شرکت

 

مربی دوره:

آقای دکتر بیات