چگونه یک سیستم فروش حرفه ای بسازیم؟

دوره کاربردی_ مهارتی با رویکرد مربیگری (Coaching)

 

سرفصل های دوره:

• شناخت تفاوت های دیدگاه بازاریابی و دیدگاه فروش

• مراحل ایجاد یک سیستم فروش حرفه ای

• راهکارهای شناخت صحیح بازار هدف

• آشنایی با متغیر های تقسیم بازار در صنایع مختلف

• نکات مهم در شناخت و جذب مشتریان جدید

• مهارت های برنامه ریزی بازاریابی و فروش

• نکات مهم در برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و فروش

• نکات مهم در اجرای برنامه های بازاریابی و فروش

• کنترل فروش و انجام اقدامات اصلاحی

هدف برگزاری:

عامل حیاتی برای ماندگاری هر کسب و کار، ارتقای فروش آن کسب و کار است. در بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها، با خروج مدیر فروش و یا بازاریابان، مشکلات زیادی برای مدیران عامل ایجاد می شود. تنها راهکار جلوگیری از این مشکلات، ایجاد یک سیستم بازاریابی و فروشحرفه ای است که در آن وابستگی به افراد از بین خواهد رفت و یک شرکت یا کارخانه می تواند با داشتن یک فرآیند صحیح و کارا، بهموفقیت دست یابد.
رویکرد کوچینگ پس از برگزاری این دوره، فرصتی فراهم می آورد که در آن، شما در تعامل با مربی، در کسب و کارهایتان، آموخته هایخود را اجرا کنید و در هر مرحله در صورت نیاز از مشاوره های ایشان استفاده نمایید.

 

مدرس:

دکتر حامد یزدی