مشاغل خانگی_گلسازی

  • روند اخذ مجوزهای لازم برای راه اندازی کارگاه درمنزل
  • برآورد سرمایه مورد نیاز برای شروع کار
  • ارائه راهکار برای تولید محصولات مناسب و پرورش خلاقیت