آشنایی با بوم مدل کسب و کار

نقشه راه موفقیت کسب و کار

 

سرفصل ها:

• اهمیت و ضرورت وجود مدل برای موفقیت در کسب و کار ها

• جایگاه مدل کسب و کار در ساختار سازمانی

• شناخت انواع مدل های کسب و کار

• معرفی بوم مدل کسب و کار کانوس ورژن 2013 (Canves,2013)

• قواعد پایه ای و دام های بوم مدل کسب و کار

 

هدف برگزاری:

مدل کسب و کار ابزار کاربردی و مفهومی است که منطق درآمدزایی و ارزش زایی یک شرکت را بیان می کند. در این دوره با منطق مدل های کسب و کار به خصوص با بوم مدل کسب و کار کانوس،آشنا می شوید.رویکرد کوچینگ،فضایی فراهم می کند که در آن،شما در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را اجرا کنید.

مدرسین:

آقای دکتر حامد یزدی

آقای مهدی مهدی بهزادفر

 

زمان برگزاری:

28 مردادماه

از ساعت 17 الی 20

 

سرمایه گذاری حضور در دوره:

1470000 ریال