مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)

سرفصل های دوره:

• آشنایی با مفهوم ارتباط با مشتریان(CRM)

• نقش CRM در افزایش سود کسب و کارها

• آشنایی با مفهوم 4C در CRM

• آشنایی با یک ابزار واقعی CRM

 

هدف برگزاری:

حفظ مشتریان فعلی در هر کسب و کار می تواند سود شما را به میزان 25% تا 85% افزایش دهد.اما بسیاری از مدیران از این واقعیت غافل هستند و مشتریان فعلی خود را با بی توجهی از دست می دهند و از سوی دیگر با هزینه های زیاد تبلیغاتی به دنبال جذب مشتریان جدید می باشند. در این دوره به شما آموزش داده می شود که چگونه باید مشتریان خود را حفظ کنید و فروشتان به آنها را افزایش دهید تا سود بیشتری کسب نمایید.

 

مربی: آقای دکتر حامد یزدی