تلاش ما بر این است که با برگذاری این سمینار و با توجه به حضور سه استاد از اساتید برتر این حوزه، بتوانیم چشم انداز بهتری از سال 99 برای مدیران و فعالین حوزه های مختلف کسب و کار روشن کنیم.

در بازار امروز لزوم مدیریت و تعریف روند کسب و کار به صورت علمی و پویا، استفاده از تکنیک های روز بازاریابی و فروش جهانی و اطلاعات کامل و مستمر از محیط کسب و کار داخلی و خارجی، به شدت مورد نیاز است. آگاهی صاحبان کسب و کار و تسلط بر علم روز، نکته ای است که صاحب نظران حوزه کسب و کار بر آن تاکید موکد دارند.

در جهت تحقق این مهم و در راستای رسیدن به اقتصادی پویاتر، این سمینار بزرگ و با حضور اساتید صاحب نظر در این حوزه برگزار می گردد.

جهت مشاهده اطلاعات کامل سمینار،درفت سمینار را مشاهده فرمایید.

اساتید سمینار

مهندس نیما کیمیایی

دکتر مهدی کنعانی

دکتر محمد مهدی ربانی