فکر بکر برای کسب و کار شما برای سال 99

تلاش ما بر این است که با برگذاری این سمینار و با توجه به حضور سه استاد از اساتید برتر این حوزه، بتوانیم چشم انداز بهتری از سال 99 برای مدیران و فعالین حوزه های مختلف کسب و کار روشن کنیم.

در بازار امروز لزوم مدیریت و تعریف روند کسب و کار به صورت علمی و پویا، استفاده از تکنیک های روز بازاریابی و فروش جهانی و اطلاعات کامل و مستمر از محیط کسب و کار داخلی و خارجی، به شدت مورد نیاز است. آگاهی صاحبان کسب و کار و تسلط بر علم روز، نکته ای است که صاحب نظران حوزه کسب و کار بر آن تاکید موکد دارند.

در جهت تحقق این مهم و در راستای رسیدن به اقتصادی پویاتر، این سمینار بزرگ و با حضور اساتید صاحب نظر در این حوزه برگزار می گردد.

جهت مشاهده اطلاعات کامل سمینار،درفت سمینار را مشاهده فرمایید.

اساتید سمینار