رزومه دکتر حامد یزدی

دکتر حامد یزدی دارای مدرک PhD و نویسنده کتاب های تکنیک های فروش حرفه ای و مبانی سازمان و مدیریت می باشند. ایشان مدیر عامل شرکت شرکت سپیدحامی پیشرو و برگزارکننده و دبیر اجرایی سلسله همایش های «فکربکر برای کسب و کار شما» می باشند.

ایشان عضو هیات موسس Brain house و مدیر عامل شرکت تعاونی کارآفرینان نواندیش سپاهان نیز می باشند.

رزومه حرفه ای حامد یزدی-شهریورماه1398