امروزه لزوم وارد شدن به فضای مجازی و فروش اینترنتی،بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود. کسب و کارهایی که مدیران دوراندیش و آینده نگری دارند، به دنبال افزایش اطلاعات خود در مورد فروش اینترنتی و قوی کردن فضای مجازی خود هستند.

شرکت سپیدحامی پیشرو با در نظر گرفتن این مهم و توجه به ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران و صاحبان کسب و کار، وبینار تخصصی با موضوع طراحی فروشگاه اینترنتی را برگزار می نماید.

این وبینار مخصوص مدیران و اشخاصی است که تمایل دارند کسب و کار خود را از حالت سنتی به کسب و کار مدرن تبدیل کنند.

اگر تا به حال فروش مجازی نداشته اید و تخصص خاصی در این زمینه ندارید نگران نباشید زیرا قرار است که در این وبینار کلیه مفاهیم و اصول از پایه آموزش داده شود.