فکر بکر برای کسب و کار شما برای سال 99

تلاش ما بر این است که با برگذاری این سمینار و با توجه به حضور سه استاد از اساتید برتر این حوزه، بتوانیم چشم انداز بهتری از سال 99 برای مدیران و فعالین حوزه های مختلف کسب و کار روشن کنیم. در بازار امروز لزوم مدیریت و تعریف روند کسب و کار به صورت علمی […]