7 فکر بکر برای کسب و کار شما

دوره ویژه کاربردی-مهارتی با رویکرد مربیگری (کوچینگ)

 

• هفتگانه های بنیادین کسب و کارهای سودآور و پایدار

• تاثیر چشم انداز سازمانی بر کسب و کار شما

• طراحی استراتژی کسب و کار در بحران اقتصادی ادامه مطلب

پازل پایداری کسب و کار

• نقش هوش کسب و کار(BI) در شرایط جدید اقتصادی

• فرصت های و تهدیدهای بازارهای مالی در اقتصاد 98

• راهکارهای صادرات به بازارهای هدف جدید در شرایط سال 98 ادامه مطلب