بایگانی دسته‌ی: مدیریت کسب و کار

خطای کلیشه ای در مدیریت کار و کسب و مذاکره

یکی از خطاهای رایج در انجام مذاکره یا ایجاد برقراری ارتباط با دیگران خطایی موسوم به خطای کلیشه‌ای است. این خطا بیان می دارد که ممکن است با دانستن شغل یا دیدن نوع پوشش یک فرد یا هر نشانه دیگری، او را در یک طبقه بندی از پیش تعیین شده در ذهنمان قرار دهیم و […]

وظایف مدیران در کار و کسب

  مدیران موفق، افرادی هستند که علم و هنر استفاده بهینه از منابع محتلف کسب و کار را دارند در جهت رسیدن به اهداف کار و کسب از آن استفاده می نمایند. هر مدیری با توجه به جایگاهش در بیزینس، باید فعالیت های مختلفی را انجام دهد. اما پنج وظیفه اصلی وجود دارد که مدیران […]

مدیریت کسب و کار

هر سازمانی صرف نظر از اینکه در چه دسته بندی جای می گیرد نیاز به فردی دارد تا آن را در جهت دستیابی به اهدافش، اداره و هدایت نماید؛ چنین فردی را مدیر می نامند که در سازمان وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده دارد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که […]