ازاریابی و فروش، رگ حیاتی هر کسب و کار است.

در شرایط کنونی کشور ما که کسب و کارها از کرونا آسیب متاثر شده اند، حفظ فروش به بازارهای هدف بسیار مهم است

در این شرایط، باید مشتریان جدید را شناسایی کنیم و ابزارهای ارتباطی جدید با آن ها را بیابیم تا بهتر بتوانیم فروش را انجام دهیم

شما با حضور در این وبینار می توانید

بهتر مشتریانتان و علایق و سلایق آن ها را بشناسید،

میزان فروشتان را افزایش دهید،

هزینه های کسب و کارتان را کاهش دهید،

و سودتان را حفظ کنید و افزایش دهید.

رویکرد کوچینگ، فضایی فراهم می­ آورد که در آن، شما در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی، آموخته های خود را اجرا کنید. در واقع شما با راهنمایی های مربی، در زمان برگزاری وبینار، تمرین ها را انجام می دهید تا بهتر بازار هدف جدیدتان را شناسایی کنید

این وبینار کاربردی در روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه 99 از ساعت 20 الی 22 برگزار می شود