بایگانی برچسب: مراحل مذاکرات تجاری

اصول مذاکرات تجاری

  هدف برگزاری: مذاکره از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار است. در این دوره، مهم ترین اصول یک مذاکره حرفه ای تجاری و تکنیک های بنیادین مذاکرات تجاری آموزش داده می شود. هدف اصلی این دوره این است که به شما کمک نماید تا با درک شرایط و زمان های مذاکره […]