بایگانی دسته‌ی: دیپلماسی مذاکره

دیپلماسی مذاکره

    هدف برگزاری: یکی از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار، داشتن مهارت های مذاکره با مشتریان است. دوره “دیپلماسی مذاکره” یک دوره بلند مدت برای یادگیری و تمرین مهارت های مذاکره تجاری است. این دوره در بازه زمانی دو ماه به صورت یک جلسه در هر هفته و در مجموع […]