جای نرم افزار سی آر ام دستیار فروش در دفتر شما خالی است ؟!

 

اطلاعات مشتریان شما با ارزش ترین دارایی شما است:

آیا اطلاعات کسانی که که در ۳ سال اخیر از شما خرید کرده اند را دارید؟نرم افزار سی آر ام دستیار فروش به شما پاسخ می دهد!
اطلاعات کسانی که با شما تماس گرفته اند ولی خرید نکرده اند چطور؟ دقت کنید که این اشخاص مشتریان بالقوه شما بوده اند؟یک محصول A را به محصولات خود اضافه کرده اید٬ چگونه می خواهید به مشتریان که محصول B را از شما خرید کرده اند در مورد محصول A اطلاع رسانی کنید؟

سرمایه اصلی و معدن طلای کسب و کار شما مشتریان شما هستند(‌با آنها ارتباط دارین٬ شما را می شناسند و از خدمات شما استفاده کرده اند)‌٬ ارتباط موثر با آنها می تواند منجر به فروش بیشتر شما شود

لازم است که هوشمندانه تر تصمیم بگیرید

در چند ماه اخیر چه کارهای تبلیغاتی انجام دادید؟ آیا عدد و رقمی دارید که بدانید کدام موثرتر بوده است؟

ضریب تبدیل (‌درصد تبدیل زنگ خور به مشتری )‌ هر کدام از کارمندان فروش تان چه میزان است؟

آیا از شیوه ارتباط کارمندان فروش با مشتریان مطلع هستید؟

چند درصد مشتریان شما از شما بیش از یک بار خرید کرده اند؟

دانستن این اعداد به شما کمک می کند که تصمیمات هوشمندانه ای بگیرید.

همه این اطلاعات را مثل آب خوردن در اختیار شما قرار خواهد داد.

زنگ خور  دفتر خود را به مشتری تبدیل کنید:

هزینه تولید زنگ خور به شدت افزایش پیدا کرده است٬ به همین دلیل تبدیل زنگ خور به مشتری با این هدف که بتواند هزینه های تبلیغات ما را برگرداند٬‌ به شدت اهمیت پیدا کرده است.
نرم افزار سی آر ام دستیار فروش میزان تبدیل زنگ خور به مشتری را برای شما افزایش می دهد!

 پیگیری های فروش شما  متحول خواهد شد:

44 درصد از کارمندان فروش بعد از اولین پیگیری سرنخ ها را رها می کنند 80 درصد از سرنخ ها برای اینکه تبدیل به مشتری شوند به 5 بار پیگیری نیاز دارند

ترکیب این دو یعنی اینکه 44 درصد از کارمندان فروش 80 درصد شانس خود را برای موفق کردن فروش ها از دست می دهند!

نرم افزار CRM دستیار با منظم کردن٬ سریع کردن و دقیق کردن فرایند فروش پیگیری های شما را متحول می کند.

با رفتن کارمندان فروش شما چیزی را از دست نخواهید داد

به این پرسش ها دقت کنید :

با رفتن هر کارمند فروش چه میزان شما بابت پیگیری های جاری آن کارمند و ارتباط های ایشان با مشتریان قبلی متضرر می شوید؟

در سال چند کارمند فروش مجموعه شما را ترک می کنند؟

با نرم افزار سی آر ام دستیار فروش با رفتن کارمندان فروش آب از آب در کسب و کار شما تکان نخواهد خورد!

کسب و کار شما را رشد خواهد داد:

زمانی می توانید شما یک شهر توریستی را برای جذب توریست تبلیغ کنید که یک اتوبان مناسب جهت رسیدن به آن شهر ساخته باشید٬ تبلیغ برای یک شهر توریستی با یک جاده خاکی جز نارضایتی مسافران و هدر رفتن پول تبلیغات شما چیزی به ارمغان نخواهد آورد.

نرم افزار سی آر ام دستیار فروش زیر ساخت رشد شما را برای سرویس دهی به مشتریان بیشتر (‌با رضایت کامل) فراهم می کند و شما می توانید آماده فروش بیشتر٬ جذب مشتریان راضی تر و رشد شوید.

نرم افزار سی آر ام دستیار فروش مشتریان شما را حفظ می کند:

ممکن است یک مشتری راضی شما را معرفی نکند اما شک نکنید که یک مشتری ناراضی از شما به بدی یاد خواهد کرد!

۶۸ درصد مشتریان دلیل عدم همکاری با یک شرکت را عدم مراقبت مناسب از آن مشتری توسط آن شرکت٬‌ اعلام کرده اند

خیلی از مواقع با یک ارتباط تلفنی ساده شما می توانید یک مشتری ناراضی را به یک مشتری راضی (‌تبلیغ کننده برای کسب و کارتان) تبدیل کنید

نرم افزار ابزارهایی را به شما ارائه می دهد که با ارتباط موثر و مداوم با مشتریان علاوه بر اینکه همیشه انتخاب اول آنها باشید٬ مشکلات آنها را درک کرده و به سادگی رضایت آنها را جلب کنید