بایگانی دسته‌ی: ساخت سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای

ساخت سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای

        هدف برگزاری: بازاریابی و فروش قطعا عامل اصلی حیات هر کسب و کاری است. بسیاری از کسب و کارها، بازاریابی و فروششان وابسته به فرد است و در نتیجه اگر یک روز مدیر فروش یا کارمند فروششان، از آن ها جدا شود، یا اگر به دلیل مسافرت یا بیماری یا … […]