زبان بدن

هدف برگزاری:

بسیاری از ارتباطات ما از طریق حرکات، علائم و ژست ها انجام می شود که در مجموع با عنوان «زبان بدن» یا «تن گفتار» شناخته می شوند. واقعیت این است که قدرت زبان بدن در جلسات مذاکره تجاری و ارتباطات بین افراد، بسیار بیشتر از کلماتی است که بیان و تبادل می شود.

در این دوره، بر اساس تدریس به صورت کارگاهی و بر مبنای متد آموزش کوچینگ، تلاش می شود تا فضایی فراهم گردد که در آن مباحث مختلف با در فضایی تعاملی بین مربی و متربی تبادل گردد و اثربخشی آموزشی بیشتر شود.

 

سرفصل ها:

  • آشنايي با فرهنگ واژگان زبان بدن
  • حریم هاي چهارگانه انسان ها
  • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف سر و صورت نظیر حرکات لب ها و گونه ها و…
  • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف چشمان
  • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف دست ها و انگشتان
  • حالت هاي مختلف دست دادن و تفسیر آن ها
  • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف پاها و نحوه قرا گیری آن ها
  • نکات مهم در انتخاب مکان نشستن بر سر ميز مذاکره و تفسیر آن
  • شناخت تفاوت هاي فرهنگی در تفسیر زبان بدن