در راستای تعالی کیفیت زندگی مدیران و همشهریان عزیز، شرکت سپیدحامی پیشرو دوره “بهترین سال زندگی خود را چگونه خلق کنید” را برگزار نمود.

اساتید جلسه، جناب دکتر حامد یزدی مدیر شرکت سپیدحامی پیشرو و از مدرسین حوزه کسب و کار و سرکار خانم دکتر شراره ضرابی از مدرسین دوره های خود شناسی و و مدرس دانشگاه هستند.

هر فردی در زندگی خود تله های روانی را دارد که شروع آن از دوران کودکی او می باشد؛ اگر افراد به این تله ها آگاه و مسلط نباشد، در بزرگسالی و در تعامل با دیگران به طور ناخودآگاه این تله ها را بروز می دهد.

نتیجه اینکه وجود این تله ها نه تنها باعث اختلال در تعامل و ارتباط با دیگران می شود، موجب بروز مشکلات در کسب و کار و زندگی حرفه ای و شغلی فرد می شود.

شناخت این تله های روانی و همچنین راهکارهای کنترل و خنثی کردن آن، باعث برقراری ارتباط بهتر با همسر، فرزندان، شرکای کاری، کارمندان و همکاران خواهد شد.

هدف ما ارتقا کیفیت و سطح زندگی شخصی و حرفه ای افراد می باشد.

موضوعات عنوان شده در این کارگاه:

  • تله های ناسازگار شخصیت در کدام قلمرو زندگی، من را دچار نوسان می کنند؟
  • خشنودی و بهزیستی (موفقیت در کار و روابط بین فردی)
  • مدیریت موفقیت فردی
  • هدف گذاری موفق