اصول مذاکرات تجاری

 

هدف برگزاری:

مذاکره از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار است. در این دوره، مهم ترین اصول یک مذاکره حرفه ای تجاری و تکنیک های بنیادین مذاکرات تجاری آموزش داده می شود.

هدف اصلی این دوره این است که به شما کمک نماید تا با درک شرایط و زمان های مذاکره بتوانید، نتایج عالی در مذاکرات تجاری به دست آورید. ادامه مطلب

اصول بازاریابی و فروش

 

 

هدف برگزاری:

ما اعتقاد داریم که شریان حیات هر کسب و کار، بخش بازاریابی و فروش آن است. اگر این بخش به خوبی فعالیت نماید، ادامه حیات کسب و کار هر زمینه ای اعم از تولید و یا ارایه خدمات میسر می گردد. از این رو، در این دوره تلاش می کنیم تا به بهترین نحو، اصول بازاریابی و فروش را به طور علمی و تجربی در بازارهای مختلف به مدیران آموزش دهیم.

هدف اصلی این دوره آشنایی مدیران و کارشناسان فروش با اصول علم بازاریابی و فروش و نحوه کاربرد آن ها در صنایع مختلف برای دستیابی به موفقیت است.

 

سرفصل ها:

 • شناخت تفاوت بین بازاریابی و فروش
 • اصول بازاریابی حرفه ای
 • نکات مهم در شناخت بازار هدف
 • آشنایی با چرخه فروش
 • برنامه ریزی و مهندسی فروش
 • شناخت سبک های فروش
 • روانشناسی فروش

 

زبان بدن

هدف برگزاری:

بسیاری از ارتباطات ما از طریق حرکات، علائم و ژست ها انجام می شود که در مجموع با عنوان «زبان بدن» یا «تن گفتار» شناخته می شوند. واقعیت این است که قدرت زبان بدن در جلسات مذاکره تجاری و ارتباطات بین افراد، بسیار بیشتر از کلماتی است که بیان و تبادل می شود.

در این دوره، بر اساس تدریس به صورت کارگاهی و بر مبنای متد آموزش کوچینگ، تلاش می شود تا فضایی فراهم گردد که در آن مباحث مختلف با در فضایی تعاملی بین مربی و متربی تبادل گردد و اثربخشی آموزشی بیشتر شود.

 

سرفصل ها:

 • آشنايي با فرهنگ واژگان زبان بدن
 • حریم هاي چهارگانه انسان ها
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف سر و صورت نظیر حرکات لب ها و گونه ها و…
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف چشمان
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف دست ها و انگشتان
 • حالت هاي مختلف دست دادن و تفسیر آن ها
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف پاها و نحوه قرا گیری آن ها
 • نکات مهم در انتخاب مکان نشستن بر سر ميز مذاکره و تفسیر آن
 • شناخت تفاوت هاي فرهنگی در تفسیر زبان بدن