نوشته‌ها

اصول مذاکرات تجاری

 

هدف برگزاری:

مذاکره از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار است. در این دوره، مهم ترین اصول یک مذاکره حرفه ای تجاری و تکنیک های بنیادین مذاکرات تجاری آموزش داده می شود.

هدف اصلی این دوره این است که به شما کمک نماید تا با درک شرایط و زمان های مذاکره بتوانید، نتایج عالی در مذاکرات تجاری به دست آورید. ادامه مطلب

اصول بازاریابی و فروش

 

 

هدف برگزاری:

ما اعتقاد داریم که شریان حیات هر کسب و کار، بخش بازاریابی و فروش آن است. اگر این بخش به خوبی فعالیت نماید، ادامه حیات کسب و کار هر زمینه ای اعم از تولید و یا ارایه خدمات میسر می گردد. از این رو، در این دوره تلاش می کنیم تا به بهترین نحو، اصول بازاریابی و فروش را به طور علمی و تجربی در بازارهای مختلف به مدیران آموزش دهیم.

هدف اصلی این دوره آشنایی مدیران و کارشناسان فروش با اصول علم بازاریابی و فروش و نحوه کاربرد آن ها در صنایع مختلف برای دستیابی به موفقیت است.

 

سرفصل ها:

 • شناخت تفاوت بین بازاریابی و فروش
 • اصول بازاریابی حرفه ای
 • نکات مهم در شناخت بازار هدف
 • آشنایی با چرخه فروش
 • برنامه ریزی و مهندسی فروش
 • شناخت سبک های فروش
 • روانشناسی فروش

 

ساخت سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای

 

 

 

 

هدف برگزاری:

بازاریابی و فروش قطعا عامل اصلی حیات هر کسب و کاری است. بسیاری از کسب و کارها، بازاریابی و فروششان وابسته به فرد است و در نتیجه اگر یک روز مدیر فروش یا کارمند فروششان، از آن ها جدا شود، یا اگر به دلیل مسافرت یا بیماری یا … آن فرد حضور نداشته باشد، فروش آن مجموعه با مشکل مواجه خواهد شد.

برای قدرتمند شدن بخش بازاریابی و فروش کسب و کارها و جلوگیری از این خسارات، به مدیران محترم و کارآفرینان عزیز توصیه می نماییم که حتما حتما حتما در بخش بازاریابی و فروش کسب و کار سیستم سازی انجام دهند.

رویکرد کوچینگ در این دوره، فضایی فراهم می آورد که در آن، فراگیران در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را بازآموزی و  اجرا کنند.

هدف اصلی این دوره؛ توانمندسازی مدیران برای سیستم سازی در بخش بازاریابی و فروش است. نتیجه این کار، افزایش فروش، کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش سود کسب و کار است.

 

سرفصل ها:

 • شناخت مفهوم سیستم و دیدگاه سیستمی
 • آشنایی با اصول سیستم بازاریابی و فروش حرفه ای
 • راهکارهای شناخت بازار هدف
 • شناخت اصول برنامه ریزی بازاریابی و فروش
 • نکات مهم در زمان اجرای برنامه های بازاریابی و فروش
 • معیارهای بنیادین کنترل برنامه های بازاریابی و فروش

 

زبان بدن

هدف برگزاری:

بسیاری از ارتباطات ما از طریق حرکات، علائم و ژست ها انجام می شود که در مجموع با عنوان «زبان بدن» یا «تن گفتار» شناخته می شوند. واقعیت این است که قدرت زبان بدن در جلسات مذاکره تجاری و ارتباطات بین افراد، بسیار بیشتر از کلماتی است که بیان و تبادل می شود.

در این دوره، بر اساس تدریس به صورت کارگاهی و بر مبنای متد آموزش کوچینگ، تلاش می شود تا فضایی فراهم گردد که در آن مباحث مختلف با در فضایی تعاملی بین مربی و متربی تبادل گردد و اثربخشی آموزشی بیشتر شود.

 

سرفصل ها:

 • آشنايي با فرهنگ واژگان زبان بدن
 • حریم هاي چهارگانه انسان ها
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف سر و صورت نظیر حرکات لب ها و گونه ها و…
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف چشمان
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف دست ها و انگشتان
 • حالت هاي مختلف دست دادن و تفسیر آن ها
 • شناخت و تفسیر حرکات و حالت هاي مختلف پاها و نحوه قرا گیری آن ها
 • نکات مهم در انتخاب مکان نشستن بر سر ميز مذاکره و تفسیر آن
 • شناخت تفاوت هاي فرهنگی در تفسیر زبان بدن

دیپلماسی مذاکره

 

 

هدف برگزاری:

یکی از مهم ترین نیازهای هر فردی در کسب و کار، داشتن مهارت های مذاکره با مشتریان است. دوره “دیپلماسی مذاکره” یک دوره بلند مدت برای یادگیری و تمرین مهارت های مذاکره تجاری است. این دوره در بازه زمانی دو ماه به صورت یک جلسه در هر هفته و در مجموع به مدت 32 ساعت برگزار می شود. به علاوه به مدت 62 روز، تیم پشتیبانی، وظیفه کوچینگ فراگیران را هم به عهده دارند و این فرآیند به فراگیران کمک می نماید تا آموخته هایشان را به طور روزانه مرور کنند و اثربخشی یادگیریشان بیشتر شود. رویکرد کوچینگ، فضایی فراهم می آورد که در آن، فراگیران در تعامل با مربی و در فضایی کارگاهی آموخته های خود را بازآموزی و  اجرا کنند.

هدف اصلی دوره “دیپلماسی مذاکره”، پرورش مذاکره کنندگانی است که مهارت های علمی و تجربی برای حضور در جلسات مذاکره تجاری و کسب نتایج درخشان را دارند. در این راستا، مهارت هایی که مذاکره کنندگان حرفه ای در زمان پیش از مذاکره، در زمان انجام مذاکره و بعد از مذاکره باید داشته باشند و بکار بگیرند را به صورت کارگاهی آموزش می دهیم و افراد حاضر در دوره در قالب مذاکره های مختلف آن ها را تمرین می نمایند.

این نحوه و سبک خاص برگزاری دوره “دیپلماسی مذاکره” برای حاضرین در دوره این فرصت را فراهم می آورد که از تکنیک های آموزش داده شده در مذاکرات تجاری واقعی خودشان استفاده نمایند و در صورت مواجهه با مسئله ای در آن ها، در جلسات بعدی این مسائل را با مربی خود مطرح نمایند تا راهکارهای مناسب برای رفع آن ها را فرا گیرند.

 

سرفصل جلسات:

جلسه اول:

شناخت دیپلماسی مذاکره، فرآیند مذاکره حرفه ای، الگوهای رفتار حرفه ای در فرایند مذاکره، انواع مذاکره

جلسه دوم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک بنیادین مذاکره

جلسه سوم:

تکنیک های شناسایی ورودی مذاکره حرفه ای، عوامل تاثیرگذار بر مذاکره، آشنایی با استراتژی های مذاکره

جلسه چهارم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک بنیادین مذاکره

جلسه پنجم:

مدیریت حرفه ای جلسات مذاکره تجاری، انواع نقش ها در مذاکره، شناخت زبان بدن حرفه ای در مذاکره تجاری

جلسه ششم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک حرفه ای مذاکره

جلسه هفتم:

بایدها و نبایدهای مهم در جلسات مذاکره حضوری تجاری، اصول اتمام حرفه ای جلسات مذاکره تجاری

جلسه هشتم:

آموزش و تمرین گروهی، 16 تکنیک حرفه ای مذاکره