در کتب مختلف علم اقتصاد، تعاریف مختلفی از سرمایه گذاری آمده است. اما در تعریف عام و کلی سرمایه گذاری، خرید یک دارایی با انتظار سود در آن است.

موضوعی که ذهن اغلب سرمایه گذاران را به خود مشغول می کند، بحث انتخاب است.انتخاب میزان پول معقول برای سرمایه گذاری و یا انتخاب بازار یا بازرهایی که پول خود را در آن سرمایه گذاری کنند و مواردی از این قبیل که بسیار مهم می باشد. از طرف دیگر مدت زمان بازگشت سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری به موارد زیادی بستگی دارد که اغلب سرمایه گذاران از آن بی اطلاع هستند.هر سرمایه گذار باید بتواند ریسک سرمایه گذاری خود را محاسبه کند و با توجه به انتخاب هایی که دارد و با در نظر گرفتن شرایط خود، برنامه آینده خود را تعیین کند.

اینکه هر شخص برای سرمایه گذاری باید به چه مسائلی توجه کند و چه شرایطی را در نظر بگیرد از جمله موضوعاتی خواهد بود که در این وبینار توسط اساتید مورد بحث قرار خواهد گرفت.

امروزه بازارها دائما در حال تغییر هستند و تحت تاثیر شرایط و اتفاقات محیطی مثل قوانین و مقررات جدید بازارهای داخلی و خارجی، قیمت ارز، نوسانات بورس و بازار سهام و شرایط خاصی مثل بیماری کرونا یا بحران های ناگهانی هستند که لزوم انعطاف پذیری و آینده نگری را برای سرمایه گذاران متذکر می شود.

در پایان این وبینار، شما با دید بازتر و نگاه هوشمندانه تر می توانید بازار سال جدید را بررسی کنید.