سلسله وبینار های تخصصی تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی، با پیش بینی و تحلیل بازارهای مالی در سال 1399 با رویکرد اصفهان و شرایط ملی و بین المللی برگزار می گردد.

در این دوره، به تحلیل بازار بورس، بازارسکه، بازار طلا و بازار ارز در شرایط کنونی اقتصادی می پردازد.